Life of Reilly

NEW MEMBERS

Vi söker medlemmar till bandet


Bor du i eller i närheten av Karlskrona, eller funderar på att flytta dit?
Spelar du "eller känner du någon som spelar" dragspel, trummor, fiol, banjo eller mandolin, tveka inte att höra av dig till oss då. Allt man behöver är sitt eget instrument och kunna repa i alla fall en dag i veckan. Man behöver inte heller vara mästare på sitt instrument, vi lär oss under vägens gång.


Det lättaste sättet att kontakta oss är att du fyller i formuläret under contact.
We are looking for members to the band


Do you live in or near Karlskrona, or are considering moving there?
Do you play "or do you know someone who plays the" accordion, drums, violin, banjo or mandolin, do not hesitate to get in touch with us then. All you need is your own instrument and be able to jam at least once a week. You do not have to master your instrument, we learn along the way.


The easiest way to contact us is to fill in the form below contact.